Volledige prothese

Een volledige prothese kan aangemeten worden als u helemaal geen eigen tanden of kiezen meer heeft en als de kaak nog voldoende is zodat er ook voldoende houvast is voor de prothese. Is dit niet van toepassing dan komt u in aanmerking voor een prothese op implantaten.