Immediaat prothese

Een immediaat prothese is de eerste volledige prothese waarmee men begint. Meteen na het extraheren van de bestaande tanden en kiezen wordt deze prothese geplaatst. Let wel, dit is een noodprothese die vervangen dient te worden na ongeveer 6 maanden. Dan wordt gestart met de definitieve prothese.